Den Digitala Vårdassistenten: Utmaningar och erfarenheter från Varberg Kommuns pilotprojekt inom särskilt boende

Tid: 5 maj kl 13.00-14.00
- Optiska sensorer och dess utveckling av nytt arbetssätt, Medarbetarundersökning 6 mån efter införande av optiska sensorer.

An Oxehealth innovation