Utredning och lagförslag: ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst”. Del 1. Statens offentliga utredningar, SOU 2020:14

Tid: 8 sept kl 13.00-14.15
Hur kan framtidens välfärdsteknik avlasta det kommunala trycket ur ett ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv? Sammanfattning från utredningen och dess lagförslag.

An Oxehealth innovation