Drift och säkerhetsaspekter av relevans vid införande av digital välfärdsteknik

17 sept kl 13.00-14.00
Vad innebär det nya lagförslaget kring medgivande från brukare med tex demens vid digital tillsynsteknik?

An Oxehealth innovation