ROI, Return of Investment vid införande av digital välfärdsteknik

Tid: 8 sept kl 13.00-14.00
- Vilka parametrar är relevanta titta på vid upprättande av ROI kalkyl för särskilt boende?

An Oxehealth innovation