Se hur vår Digitala Värdassistenten fungerar

Anmäl dig för att, på Vitalis, med egna ögon se hur Oxehealths Digitala vårdassistent fungerar.


Oxehealth ger vårdgivare mer tid till praktisk vård och omsorg där och när den behövs som bäst.


Oxehealths Digitala vårdassistent (DVA), fungerar som en assistent som övervakar varje rum när personalen inte kan vara där. Linda, chef för en demensavdelning i Storbritannien, säger så här om lösningen: ”Den är vår sjätte medarbetare.”


I en klinisk studie från Storbritannien har fallolyckor minskat med 33 %. Läs mer nedan och anmäl dig till en av live-visningarna av vår lösning på Vitalis 2019!

Anmäl dig till live-visningen

Läs mer

Hur fungerar Digitala vårdassistenten från Oxehealth?

Oxehealth håller utkik efter de saker du bryr dig om och låter dig veta när den ser dem. Den är helt beröringsfri, använder bara en optisk sensor och infraröd belysning. Vår teknik använder en blandning av egenutvecklade, patenterade datorsyns- och signalbehandlingstekniker.


Våra algoritmer kan se rörelse i rummet, ungefär som ett mänskligt öga skulle göra. De vet var de kritiska objekten är i rummet, till exempel sängen och dörren. De märker rörelse på eller genom dessa objekt och utlöser lämplig varning eller registrerar aktiviteten för aktivitetsrapporten. De kan t.ex. utlösa varningar när en boende sitter på sängkanten eller tar sig ur sängen.


I en klinisk studie på Coventry & Warwickshire Partnership NHS Trust användes Oxehealths Digitala vårdassistent för att förbättra patientsäkerheten på demensavdelningar.


De viktigaste resultaten:

Anmäl dig till live-visningen
  • Fallolyckor på natten minskade med 33 %
  • Antalet besök på akuten minskade med 56 %
  • Tid ägnad åt kontinuerliga observationer minskade med 71 %

Om Oxehealth

Oxehealth ger vårdgivare, kliniker och vårdnadshavare mer tid till praktisk vård och omsorg där och när den behövs som mest. Oxehealths lösningar kan hjälpa personal att minska risken för fallolyckor, punktkontrollera puls- och andningsfrekvens, förhindra allvarliga olyckor och förstå patientbeteende bättre. Oxehealth ger service åt kunder på vårdhem, demensboenden, polisstationer, fängelser och akutmottagningar.


Oxehealth grundades av chefen för teknik vid Oxford University, professor Lionel Tarassenko CBE 2012. Sedan dess har företaget blivit en framgångssaga i Storbritannien inom teknik, där redan 17 % av alla brittiska demensboenden använder DCA. Företaget innehar mer än ett dussin patenter och patentansökningar, och var först i världen med att säkra medicinteknisk produktcertifiering för sin teknik för vitala tecken.

Anmäl dig till live-visningen
Oxehealth Logo

Om Great Security

Great Security AB är ett av Sveriges största privatägda säkerhetsföretag med verksamhet över hela landet. Företaget har över 300 anställda och en omsättning en bit över 500 miljoner. Verksamheten bedrivs både lokalt och nationellt, men de har även kunder i de övriga nordiska länderna. Great Security finns etablerade med kontor och butiker på ett 20-tal orter i Sverige. Fokusområden är kamerasystem, brandlarm, inbrottslarm, passageanläggingar och låsinstallation.


Om Hatteland Technology AB

Hatteland Technology AB är en totalleverantör av avancerade tekniska lösningar och tjänster inom industriell data och nätverk samt säkerhet & övervakning. De besitter en djup branschkunskap och erbjuder skräddarsydda speciallösningar inom design, teknik och tillverkning inom segmenten medical, automation & processtyrning, transport & infrastruktur och högsäkerhet. Företaget har kontor i Malmö och huvudkontor i Stockholm. Hatteland Technology AB är en del av Embron koncernen

Om våra partner

Oxehealth Great Security Hatteland Technologies

Den intelligenta Digitala Vårdassistenten för avvikelsedetektion

Hälsoteknikcentrum Halland

Antalet fallolyckor som leder till skador som kräver sjukhusbehandling11

75,000

Samhällets totala kostnader för fallolyckor under ett år i Sverige2

22 Miljarder kr

Hämta

Säkrare äldreomsorg

Coventry & Warwickshire Partnership NHS Trust (”CWPT”) har använt sig av Oxehealths Digitala vårdassistent för att ta sig an utmaningen att genomföra effektiva säkerhetsobservationer på demensavdelningar för att reducera fallolyckor och relaterade skador.


Fallolyckor på natten har minskat med 33 % jämfört med samma åttamånadersperiod året innan. Observera att minskningen av fallolyckor med 33 % uppnåddes trots att endast hälften av avdelningarnas rum övervakades med Oxehealth-tekniken.
1 Från myndigheten för samhällsskydd och beredskapsrapport: ”Samhällets kostnader för fallolyckor”

Observera att endast deltagare på Vitalis-konferensen kan anmäla sig till live-visningen.
Våra ativitetsdetekterings-, fallrisks-, aktivitetsspårar- och sömnprodukter är aktivitetsspårare och har inget medicinskt syfte eller funktionalitet. De är inte övervakare av patienter eller övervakare av vitala tecken. De kan inte användas som underlag för medicinska eller kliniska beslut.  Oxehealths medicintekniska produkt för vitala tecken är avsedd för icke-invasiv punktmätning av pulsfrekvens och andningsfrekvens. Det är en fast installation för användning i enkelrum på sjukhus, inom allmän omvårdnad, hemmiljöer eller säkrade miljöer där ramverk finns som föreskriver periodiska kontroller av utbildad personal för att säkerställa patientsäkerheten.  Se bruksanvisningen för avsedd användning, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, användningsanvisningar och underhåll.

NY

Läs hela rapporten